Fotowoltaika dla domu w 2021 - czy to się opłaca?

FotowoltaikaBłyskawiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce nastąpił po uruchomieniu rządowych programów takich jak Mój Prąd, który zagwarantował dziesiątkom tysięcy wnioskodawców dofinansowania na zakup i montaż własnych instalacji, które gwarantują niezależność energetyczną. Czy fotowoltaika dla domu będzie się opłacać również w 2021 roku? Co wpływa na jej opłacalność? Odpowiadamy!

Czy fotowoltaika będzie nam się opłacać?

Aby dowiedzieć się, czy fotowoltaika będzie dla nas opłacalna, musimy skorzystać z audytu fotowoltaicznego. Dzięki niemu dowiemy się, czy mamy szansę na obniżenie naszych rachunków za prąd a także czy nasz budynek i lokalizacja spełnia warunki odpowiednie do montażu paneli fotowoltaicznych. To bardzo ważne, aby móc przewidzieć, czy instalacja będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość energii dla naszych potrzeb. Podczas audytu zostanie obliczona moc i wielkość planowanej instalacji a także obliczenie wszelkich kosztów związanych z zakupem i montażem.

Co wpływa na opłacalność fotowoltaiki?

Ceny za prąd z roku na rok ulegają zmianie. Fotowoltaika miała zachęcić konsumentów do inwestowania w OZE, zamieniając źródło energii na ekologiczne. Z początkiem 2021 roku weszła w życie opłata mocowa, której wprowadzenie ma na celu wsparcie elektrowni węglowych w Polsce i utrzymanie bezpieczeństwa stałych dostaw prądu. Jednak opłaty mocowej mogą uniknąć właściciele instalacji fotowoltaicznych pokrywających całkowite zapotrzebowanie na prąd i nie pobierający dodatkowej energii.

Fotowoltaika

Fotowoltaika dla naszych domów będzie opłacalna, jeśli skorzystamy z usług rekomendowanej firmy fotowoltaicznej jak SunErgo (sunergo.pl/blog/oplacalnosc-fotowoltaiki). Dobrej jakości komponenty i profesjonalny audyt fotowoltaiczny daje nam gwarancję bezawaryjnej i długoletniej pracy paneli fotowoltaicznych a także podnosi wartość naszego domu.

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2021

Początek fotowoltaiki w Polsce i rosnącego nią zainteresowania zaistniał dzięki rządowym programom dofinansowującym inwestycje w fotowoltaikę. Program Mój Prąd wypłacił dotacje dziesiątkom tysięcy wnioskodawców a pula dostępnych na ten cel pieniędzy szybko się wyczerpała. W najbliższych miesiącach program ma kontynuować swoją działalność i wypłacać kolejne dotacje, dlatego warto monitorować moment, kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowania. Pamiętajmy, że do złożenia wniosku niezbędny jest aktualny audyt fotowoltaiczny.

Fotowoltaika

Instalacja on-gird i system opustów

Co prawda fotowoltaika wytwarza energię przez cały rok, jednak najwięcej energii z instalacji fotowoltaicznej uzyskamy w ciągu słonecznego dnia. To sprawia, że ilość wyprodukowanej energii nie zawsze pokrywa się z naszym zapotrzebowaniem na prąd. Z tego powodu możliwe jest podłączanie instalacji do sieci (on grid) i odsyłanie do niej nadwyżek energii. Dzięki temu możemy je pobierać w dowolnym momencie w ciągu roku, za niewielką opłatą. Możemy też odsprzedawać nadwyżki, a przyłączenie do sieci gwarantuje nam stały dostęp do prądu.

Komentarze