Instalacja fotowoltaiczna alternatywą na nadchodzące podwyżki prądu

FotowoltaikaInstalacja fotowoltaiczna, czyli elektrownia słoneczna zbudowana z myślą o zasilaniu w energię elektryczną konkretnego gospodarstwa domowego, rolnego, firmy a także części wspólnych budynków należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to doskonałe długoterminowe rozwiązania dla wszystkich inwestorów, którzy mają już dość corocznych podwyżek cen prądu.

Dobrze zaprojektowana i skonfigurowana instalacja fotowoltaiczna, bazująca na najwyższej jakości panelach PV oraz niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania osprzęcie elektroenergetycznym to możliwość zredukowania rachunków za prąd nawet do 95% w skali roku.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Dobrej jakości instalacja PV kosztuje, w zależności od wielkości, minimalnie od 4,5 do 6,5 tysięcy PLN za każdy 1 kW. Zgodnie z symulacjami specjalistów, instalacja o mocy ok. 5 kW (czyli produkująca tyle prądu, ile zużywa rodzina z dziećmi w średniej wielkości domu), składająca się z naprawdę dobrej jakości podzespołów wraz z montażem i 15-letnią gwarancją kosztuje dziś około 30 tys. PLN.
Dzięki obowiązującej dotacji 5000zł koszt instalacji spada do 25000zł a dodatkowo kwota ta podlega uldze termomodernizacyjnej uwzględnionej w picie rocznym co daje kolejne około 5000zł oszczędności. Całkowity koszt instalacji spadnie więc z około 30000 do 20000zł PLN. Czy warto ponieść takie koszty?

Powszechnych rekompensat za rosnące ceny prądu nie będzie

Dziś już wiemy, że nie będzie zapowiadanych przez rząd powszechnych rekompensat za rosnące ceny prądu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z ubiegłorocznych deklaracji, zgodne, z którymi ceny energii dla odbiorców indywidualnych nie wzrosną (informacje podawane w grudniu 2019 roku), a potem z kolejnych, zgodnie z którymi "zasada będzie taka, że po końcu roku, kiedy (...) będziemy mogli określić, ile więcej polska rodzina zapłaciła za prąd, zrekompensujemy tę różnicę". W lutym 2020 roku opublikowano wprawdzie projekt ustawy w tej sprawie - znalazły się w nim próg dochodowy i ograniczenie kwotowe - ale we wrześniu trafił do sejmowej zamrażarki. Z projektu wynikało, że zwrot kosztów podwyżki będzie wynosił, w zależności od zużycia, od 34 do 306 zł, choć we wcześniejszych deklaracjach informowano, że "intencja jest taka, by rzeczywiście 100 procent nadpłaty w stosunku do zeszłego roku zrekompensować".

Omawiany Projekt zakładał, że odbiorcy otrzymaliby rekompensaty za 2020 rok na początku 2021 roku. O taką pomoc mogliby wnioskować ci odbiorcy, którzy w 2019 r. nie przekroczyli II progu podatkowego, a pieniądze miałyby być przekazywane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rekompensat jednak nie będzie. Rząd podjął pracę nad nowym projektem, w ramach którego "pomoc ma być systemowa i zaplanowana nie jednorazowo, ale na lata". Projekt ma docelowo wejść w życie pod koniec pierwszego półrocza 2021 r.

O ile wzrosną rachunki za prąd?

Tymczasem w grudniu 2020 roku Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku dla Enei, PGE Obrót i firmy Tauron. W komunikacie URE czytamy, że od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5 % (co odpowiada około 1,5 złotego miesięcznie). Ekonomiści przekonują jednak, że podwyżka, z uwagi na jeszcze inne czynniki warunkujące wzrost indywidualnych rachunków za prąd, będzie znacznie wyższa i może sięgać nawet 12-13%.

Jeśli zatem zwlekałeś z decyzją o inwestycji w instalację fotowoltaiczną w nadziei, że prąd kupowany od zewnętrznych dostawców energii nareszcie będzie tańszy, właśnie tracisz i ten argument. Wycofaniu się z powszechnych rekompensat za rosnące ceny prądu w roku 2021 nie towarzyszy na szczęście zamknięcie rządowego programu "Mój prąd".

Fotowoltaika

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Rządowy pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska zapowiedział, że program "Mój prąd" będzie kontynuowany w roku 2021 w nowej rozszerzonej formule. Podczas zorganizowanego przez GLOBenergię (internetowy portal branżowy poświęcony odnawialnym źródłom energii oraz poszanowaniu energii) kongresu Trendy Energetyczne Zyska deklarował, że Ministerstwo Klimatu zdecydowało o kontynuacji programu "Mój Prąd" w 2021 roku:

- Będziemy chcieli uruchomić go jak najszybciej, na pewno do pierwszego kwartału 2021 roku, aby kontynuować obecny rozwój fotowoltaiki. Naszym celem jest, aby do 2030 roku zwiększyć liczbę prosumentów do miliona. Nie precyzując zasad, które miałyby obowiązywać podczas kolejnego naboru wniosków, Zyska ocenił, że program dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne "Mój prąd" ma doskonałe efekty w zakresie wygenerowanych inwestycji i rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce.

Potwierdził też, że rozważane jest włączenie do programu dotacji na domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych, pompy ciepła i magazyny energii, aby możliwe było bilansowanie energii w miejscu wytwarzania. Nie jest jeszcze przesądzone, że kolejna edycja programu "Mój prąd" wciąż będzie się opierać na dotacjach. Ministerstwo analizuje także inne warianty - m.in. preferencyjnie oprocentowane pożyczki, także z częściowym umorzeniem.

Aby uzyskać dofinasowanie z programu "Mój prąd" należy:

  • kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną (dofinansowanie przysługuje wyłącznie na gotowe już inwestycje)
  • poczekać na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego (UWAGA: instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.)
  • podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
  • Fotowoltaika

Odliczenie fotowoltaiki od podatku

Odpis fotowoltaiki od podatku jest możliwy w najbliższym podatku PIT za rok, w którym zainwestowaliśmy w instalację PV. Inwestorzy indywidualni mogą skorzystać z dofinansowania w programie “Mój prąd” oraz z ulgi termomodernizacyjnej - kwota odliczenia musi być pomniejszona o dotację z programu "Mój prąd".

Ulga termomodernizacyjna na instalację PV

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Dotyczy ona wszystkich wydatków poniesionych na termomodernizację domu, w tym montaż instalacji PV. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku poz. 2489.

W przygotowaniu tekstu pomogła Firma Synteza od 2013 roku działająca nieprzerwanie w branży energetycznej i zajmująca się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła dla klientów indywidualnych, rolników i firm na terenie całej Polski.

Komentarze