Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepłaPompy ciepła charakteryzują się wysoką wydajnością. Efektem tego jest bardzo niski koszt wytworzenia energii cieplnej. Oszczędność tych urządzeń jest coraz bardziej doceniana przez klientów, którzy szukają nowoczesnego źródła ciepła do nowo powstałego bądź modernizowanego domu. Wysoka efektywność pomp ciepła powietrze-woda wynika ze specyfiki pracy tych urządzeń.

Zasada ich działania opiera się na procesie termodynamicznym. Można go porównać do zjawisk zachodzących w cyklach pracy lodówki, jednak w przypadku pompy ciepła powietrze woda proces jest odwrotny. Poniżej wyjaśniamy, jak działa powietrzna pompa ciepła i przedstawiamy elementy, z których składają się te odnawialne źródła energii.

Z czego składa się i jak działa pompa ciepła?

Wbrew pozorom powietrzne pompy ciepła to proste urządzenia. Można wymienić kilka podstawowych komponentów, które składają się na te urządzenia. Należą do nich:

  • wentylator - wspomaga pobieranie energii cieplnej z otoczenia;
  • parownik - przekazuje ciepło powietrza do czynnika roboczego;
  • sprężarka - spręża czynnik roboczy, podnosząc jego temperaturę;
  • skraplacz - wymusza oddawanie ciepła przez czynnik do instalacji grzewczej;
  • zawór rozprężny - stanowi ostatni element procesu, rozprężą czynnik;
  • czynnik roboczy - ciecz absorbująca energię cieplną.

Już na podstawie powyższych elementów łatwo zobrazować sobie jaka jest zasada działania pompy ciepła. Warto jednak go prześledzić od początku. Cały proces rozpoczyna się od zasysania przez wentylator powietrza atmosferycznego, które następnie trafia do pompy ciepła. Jak sama nazwa wskazuje, czynnik roboczy zmienia swój stan skupienia na parowy w parowniku. Następnie czynnik trafia do sprężarki, gdzie wzrasta jego ciśnienie i temperatura. Kolejnym krokiem jest skraplacz, gdzie czynnik roboczy zmienia stan skupienia (z powrotem na ciekły) oddając energię cieplną do instalacji grzewczej. Ostatni etap to zawór rozprężny i obniżenie ciśnienia cieczy roboczej.

Dzięki tak zaplanowanemu cyklowi, nowoczesne pompy ciepła takie jak urządzenia Shizen wytwarzają kilkakrotnie więcej energii cieplnej, niż pobierają energii elektrycznej. Mówi o tym parametr COP, który w nowoczesnych pompach ciepła jest bliski 5. Oznacza to, że do wyprodukowania 5 kWh energii cieplnej, pompa ciepła wykorzysta 1 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci.

Rodzaje powietrznych pomp ciepła

Powietrzne pompy ciepła można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

  • Powietrzna pompa ciepła typu split - system składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza jest wyposażona w wentylator, parownik, sprężarka oraz zawór rozprężny. To w niej zachodzi większa część zjawisk związanych z transportem i wytwarzaniem ciepła. W jednostce wewnętrznej znajduje się skraplacz, elektryczny podgrzewacz wspomagający oraz pompa obiegowa c.o. Połączenie między jednostkami jest wykonane za pomocą rur chłodniczych.
  • Powietrzna pompa ciepła typu monoblok - składa się wyłącznie z jednostki zewnętrznej. Wszystkie procesy niezbędne do ogrzania domu zachodzą na zewnątrz budynku. Zewnętrzna instalacja jest podłączona do systemu grzewczego, gdzie przekazuje ciepło. Monoblokowe pompy ciepła są rozwiązaniem kompaktowym. Pozwalają na oszczędność wolnej przestrzeni wewnątrz domu i charakteryzują się wysoką kulturą pracy.

Podsumowanie

Jak widać, zasada działania pompy ciepła jest prosta. Warto zaznaczyć, że dzięki takiej charakterystyce, urządzenia te niosą korzyści nie tylko dla naszego portfela, ale również dla środowiska. Jako odnawialne źródła energii, pompy ciepła są bezemisyjne, co jest dużą zaletą w porównaniu z urządzeniami, w których zachodzi proces spalania. Montaż pompy ciepła Shizen to obecnie pierwszy wybór inwestorów szukających źródła ciepła do domu i nie tylko.

Komentarze