Kotły CO - rodzaje i zasada działania

Kotły COKotły Centralnego Ogrzewania można podzielić ze względu na rozmaite kryteria i kategorie, od których zależy nie tylko komfort użytkowania, ale także koszty eksploatacyjne, walory ekologiczne itp. Kotły CO stosowane dziś w instalacjach grzewczych można choćby podzielić ze względu na liczbę funkcji, jakie są w stanie spełniać.

Kotły jednofunkcyjne to kotły CO przeznaczone wyłącznie do ogrzewania. Takie kotły CO są rozwiązaniem najprostszym. Zasilają wyłącznie instalację centralnego ogrzewania, ale z drugiej strony wcale nie musi to być rozwiązanie najtańsze, gdy w budynku nie ma instalacji ogrzewającej wodę.

Kotły dwufunkcyjne

W takim przypadku lepiej sprawdzą się kotły jednofunkcyjne z zasobnikami c.w.u. Takie kotły CO są wyposażone w podgrzewacze pojemnościowe. Woda w zasobnikach podgrzewana jest do pewnej stałej określonej przez użytkownika temperatury, po czym kocioł ponownie przełącza się wyłącznie na funkcję ogrzewania. Temperatura wody w zasobniku jest stale podtrzymywana, ale gdy woda jest pobierana w kilku punktach jednocześnie jej zapas w zbiorniku się dość szybko wyczerpie, więc trzeba później czekać aż woda zostanie ponownie podgrzana.

Aby uniknąć tego rodzaju niedogodności stosuje się dwufunkcyjne kotły CO. Takie kotły CO obsługują instalację grzewczą, a w sposób przepływowy ogrzewają także wodę do żądanej temperatury. Do podgrzania dużej ilości wody dwufunkcyjne kotły CO muszą mieć znacznie większą moc niż kotły CO wykorzystywane wyłącznie w instalacji grzewczej. Dwufunkcyjne kotły CO mogą być także wyposażone w zasobniki, w których znajduje się niewielka ilość wody wystarczająca na bieżące potrzeby (np. opłukanie rąk, umycie zębów itp.), ale przy większym poborze uruchamiany jest podgrzewacz przepływowy. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej ekonomiczne niż przepływowe ogrzewanie nawet niewielkich ilości wody. Dostępne są także kotły CO z zasobnikami warstwowymi zapewniającymi bardzo szybkie podgrzewanie wody.

W zależności od rodzaju nośnika ciepła i temperaturę zasilania kotły CO można podzielić na kotły wodne - niskotemperaturowe o temperaturze zasilania poniżej 100°C, średniotemperaturowe o temperaturze zasilania 100°C - 115°C i wysokotemperaturowe, w których temperatura zasilania jest wyższa od 115°C oraz kotły parowe - niskiego ciśnienia (poniżej 0,07 MPa) i wysokiego ciśnienia (powyżej 0,07 MPa).

Kotły CO - rodzaje paliwa

Kotły CO w zależności od spalanego paliwa, mocy czy ilości funkcji można instalować w różny sposób. Kotły CO na paliwa stałe są niemal zawsze urządzeniami stojącymi, natomiast gazowe, olejowe i elektryczne kotły CO mogą być także instalowane jako urządzenia podwieszane. Dotyczy to głównie kotłów CO stosunkowo niewielkiej mocy, które nadają się do mieszkań lub niewielkich domów. Przykładem producenta kotłów CO na paliwa stałe może być rodzima firma Stalmark.

W kotłach CO mogą być zastosowane różne technologie pobierania powietrza do procesu spalania. Wśród kotłów CO można zatem wyróżnić kotły z otwartą komorą spalania, które pobierają powietrze z pomieszczeń, w których się znajdują. Otwartą komorę spalania mają np. kotły na paliwa stałe. Z kolei olejowe i gazowe kotły CO mogą mieć zamkniętą komorę spalania i pobierać powietrze bezpośrednio z atmosfery, a nie z wnętrza budynku.

Wreszcie kotły CO można podzielić ze względu na skuteczność wykorzystania ciepła wytwarzanego w procesie spalania na kotły tradycyjne, kondensacyjne i pulsacyjne. Kotły CO, które oprócz ciepła wytworzonego w procesie spalania odzyskują część energii zawartej w ulatujących spalinach skraplając zawartą w nich parę wodną. W urządzeniach tego typu oszczędza się 15-30% paliwa. Kotły pulsacyjne z kolei nie mają tradycyjnego palnika, w komorze spalania dochodzi do serii mikrowybuchów, a ich energia cieplna przekazywana jest bezpośrednio wodzie grzewczej. Para wodna w całości ulega kondensacji i jest ponownie wykorzystywana, co pozwala zaoszczędzić nawet do 50% paliwa.

Komentarze