Monitoring posesji a RODO - o czym należy pamiętać po zmianie przepisów?

Monitoring posesjiUnijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) po dwuletnim okresie przejściowym weszło w życie do obiegu prawnego państw członkowskich w maju 2018 roku. Na pewne nowe aspekty uważać muszą osoby posiadające system monitoringu. Czego dotyczą zmiany?

Monitoring posesji prywatnych a RODO

Osoby prywatne, które na swojej posesji zainstalowały monitoring zewnętrzny, wbrew pozorom nie muszą obawiać się znacznych zmian spowodowanych wejściem w życie rozporządzenia RODO. Nie oznacza to, że monitoring stosować można w każdym przypadku. Monitoring posesji a RODO to tematyka stosunkowo zróżnicowana i wiele zależy od konkretnych okoliczności.

Podmioty prywatne, tj. osoby prywatne, ale także firmy, mogą prowadzić monitoring, jeżeli działanie takie podyktowane jest tzw. uzasadnionym interesem. Warto pamiętać, że Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzane są dane wyłącznie w celu osobistym lub domowym. Wobec tego kamera zewnętrzna na posesji domu jednorodzinnego, ustawiona np. w taki sposób, aby monitorować bramę wjazdową na teren prywatny, nie będzie przedmiotem zainteresowania RODO. Jeżeli jednak "oko" kamery wykracza poza bramę, mogą pojawić się kontrowersje i niejasności.

RODO nie dotyczy sytuacji, w której kamera będzie nagrywała przechodniów przechodzących obok bramy wjazdowej przy założeniu, że dane te nie są przez właściciela w żaden sposób udostępniane i rozpowszechniane. Tym bardziej można zachować spokój w przypadku kamer wewnętrznych w domach i mieszkaniach oraz tych, które ukierunkowane są na teren prywatnej posesji, np. ogród lub garaż. Kontrowersje dotyczą jednak sytuacji, w których kamera wykracza nieco poza bramę i rejestruje przechodniów oddalonych od niej. Stopień tego oddalenia wciąż pozostaje kwestią sporną.

Monitoring przestrzeni publicznej przez podmioty publiczne a RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem wszelkiego rodzaju samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz podmioty, które zarządzają mieniem państwowym, a także szkoły, muszą posiadać wyraźną podstawę prawną, aby pozwolić sobie na stosowanie monitoringu. Dotyczy to także przedsiębiorców, zatrudniających pracowników, którzy posiadają w budynku kamery. Z legalnego punktu widzenia w każdym z powyższych przykładów konieczne jest powiadomienie osób, które mogą być objęte monitoringiem o prowadzonym monitoringu oraz sposobie przetwarzania i wykorzystania danych. Co więcej, pracodawca lub jednostka samorządu musi uzyskać na piśmie zgodę swoich pracowników co do możliwości znalezienia się na nagraniu. W przypadku klientów obowiązek informacyjny również istnieje, ale często ogranicza się on do wywieszenia w miejscu ogólnodostępnym odpowiedniego komunikatu dotyczącego RODO. Takie komunikaty spotkać można np. w monitorowanych autobusach miejskich i tysiącach innych miejsc.

Autor: www.ivolta.pl.

Komentarze