O czym musisz pamiętać, zanim zaczniesz budować dom?

Rozpoczęcie budowy domuPrzed rozpoczęciem budowy domu konieczne jest wybranie lub zamówienie jego projektu. Opracowanie projektowe dotyczące budynku jednorodzinnego jest niezbędne zarówno w przypadku zgłoszenia robót, jak i wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem budowy domu należy dopełnić formalności w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Budynek mieszkalny musi spełniać wytyczne zawarte w MPZP lub w decyzji o warunkach zabudowy.

Czym się kierować podczas wyboru projektu domu?

W każdym przypadku budowa domu wymaga dopełnienia odpowiednich formalności. Zgodnie z prawem budowlanym domy jednorodzinne mogą być wnoszone na podstawie pozwolenia na budowę lub (w uzasadnionych przypadkach) zgłoszenia robót. W obydwu sytuacjach inwestor musi przedstawić w urzędzie projekt architektoniczno-budowlany. Jak go zdobyć? Istnieją dwie podstawowe możliwości:

  • zakupienie gotowego projektu typowego domu - wybranie projektu na podstawie rysunków architektonicznych i wizualizacji zamieszczonych na stronie internetowej lub w katalogu danego biura architektonicznego. Gotowy projekt przed złożeniem w urzędzie musi zostać zaadaptowany do warunków panujących na działce inwestora, a także rozbudowany m.in. o mapę do celów projektowych. Jest to stosunkowo tania opcja (w przypadku gdy inwestor nie planuje znacznych modyfikacji bryły budynku);
  • zamówienie indywidualnego projektu - podanie projektantowi wstępnych wytycznych dotyczących domu. Na tej podstawie architekt przygotuje rzuty i przekroje i przedstawi je do akceptacji. W tym wariancie inwestor bierze czynny udział w procesie projektowym, jednak jest to droższa opcja w porównaniu do zakupu gotowego projektu.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić przed rozpoczęciem budowy domu?

Budowa domu to nie tylko wybór projektu. Będąc na wczesnym etapie planowania budynku jednorodzinnego, inwestorzy często skupiają się jedynie na kwestii wyboru odpowiedniego opracowania projektowego spełniającego ich oczekiwania. Okazuje się, że to może być błędem. Dlaczego? Otóż może okazać się, że nasz wymarzony dom nie będzie mógł zostać wybudowany na posiadanej przez nas działce. Jak temu zapobiec? Jak się dowiedzieć, jaki budynek można wybudować na danym terenie? Są na to dwa sposoby:

  • sprawdzenie wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - przestudiowanie wypisu i wyrysu z aktu prawa miejscowego obowiązującego dla gminy, w której jest położona działka planowana pod zabudowę. W dokumencie tym znajdują się wymogi dotyczące rodzaju budynków, które można wybudować na danym obszarze, a także ich parametrów (m.in. powierzchni, wysokości, linii zabudowy);
  • złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - ten tok postępowania obowiązuje, jeśli na danym obszarze nie ma obowiązującego MPZP. W uzyskanej decyzji, podobnie jak w pierwszej opcji, uzyskamy wytyczne dotyczące rodzaju zabudowy oraz jej parametrów.

Komentarze