Porównanie ogrzewania za pomocą kotłów na paliwo stałe i pompy ciepła

Pompa ciepła a kocioł na paliwo stałeDobór ogrzewania domu to decyzja, którą należy podjąć w oparciu o specyfikację technologiczną urządzeń, ich możliwości oraz przede wszystkim własne preferencje i potrzeby. Na rynku są dostępne różnorodne urządzenia, które można dostosować do nawet najbardziej specyficznych wymagań. Do najpopularniejszych sposobów ogrzewania należą kotły na paliwo stałe. Pellet i ekogroszek stały się najczęściej stosowanymi paliwami. Wynika to z wielu czynników. Składają się na to aspekty ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne. Jest to optymalne rozwiązanie, zarówno w przypadku nowopowstałych domów jak i starszych zabudować (podczas termomodernizacji).

Producenci kotłów rozwinęli technologię i oferują urządzenia spełniające restrykcyjne normy. Coraz większy odsetek inwestorów, decyduje się również na pompy ciepła. Są to odnawialne źródła energii, które efektywnie współpracują z ogrzewaniem podłogowym. Obie, wyżej wymienione technologie, różnią się od siebie pod kilkoma aspektami. To czy są efektywne, w dużej mierze zależy od powierzonych im zadań i odpowiedniego doboru typu i mocy urządzenia. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę pomp ciepła i kotłów zasilanych paliwem stałym.

Piece na ekogroszek i pellet

Kotły na paliwo stałe są wydajnymi urządzeniami o wysokiej sprawności (przekraczającej 90%). Ogrzewanie domu pelletem i ekogroszkiem ma wiele cech wspólnych. Przede wszystkim, urządzenia dedykowane do obu paliw są bardzo komfortowe. Wynika to z zastosowania automatyki sterującej i podajników. Jedynym obowiązkiem użytkownika jest uzupełnianie zasobnika, raz na kilka dni. Zarówno kotły na pellet jak i na ekogroszek to kotły 5 klasy (np. Defro) posiadające certyfikat Ecodesign. Oznacza to, że spełniają one restrykcyjne normy narzucone przez Unię Europejską. Dotyczą one zarówno sprawności jak i emisyjności urządzeń. Różnica między obiema technologiami tkwi w samym paliwie. Ekogroszek jest pochodną węgla, natomiast pellet to biomasa, która została poddana sprasowaniu. Pod względem ekologiczności, korzystniej wypada pellet. Jeśli chodzi o ekonomię obu opcji to koszty inwestycyjne są bardzo zbliżone. Różnica dotyczy kosztów eksploatacyjnych. Wytworzenie 1 kWh energii cieplnej za pomocą ekogroszku kosztuje około 0,13 zł, natomiast w przypadku pelletu jest to nieco ponad 0,2 zł.

Pompy ciepła - zasada działania i budowa

Pompy ciepła to urządzenia, o nieco bardziej złożonej charakterystyce niż piece 5 generacji. Jak działa pompa ciepła? Zasada ich działania przypomina prace lodówki, jednak proces termodynamiczny zastosowany w pompach jest odwrócony. Pompy ciepła składają się z:

  • Sprężarki - spręża czynnik roboczy (powoduje to wzrost jego ciśnienia i temperatury;
  • Parownika - jest traktowany, jako wymiennik ciepła. Pobiera ciepło z otoczenia;
  • Zaworu rozprężnego - dławi i rozpręża czynnik roboczy;
  • Skraplacza - tu następuje zmiana pary wodnej w ciecz (skutkuje to wzrostem temperatury przemiany, przy wzroście ciśnienia).

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomp ciepła:

  • Pompy ciepła gruntowe - pobierają energię z ziemi, w której temperatura jest zawsze dodatnia. W tego typu pompach, jako czynnik roboczy stosowany jest roztwór glikolu nazywany solanką;
  • Pompy wykorzystujące energię z wody - czerpią energię z wód głębinowych;
  • Pompy ciepłą powietrze woda - ciepło odbierane jest z powietrza. Są to najczęściej stosowane rozwiązania w domach mieszkalnych.

Zarówno pompy ciepła jak i piece 5 klasy, znalazły swoich zwolenników. Mimo, że to kotły są najczęściej stosowanymi urządzeniami grzewczymi, to warto również zwrócić uwagę korzyści płynące z montażu pompy ciepła. Mowa tu przede wszystkim o niskich kosztach eksploatacji i ekologiczności.