Rodzaje nawiewników okiennych

Nawiewniki okiennePrawidłowo działająca wentylacja jest bardzo ważna dla dobrego samopoczucia i zdrowia osób bytujących w danym budynku. Jedną z prostszych, a zarazem skuteczniejszych metod zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza, jest montaż nawiewników okiennych. W niniejszym tekście pokrótce opowiemy o tych urządzeniach, omówimy ich rodzaje oraz podpowiemy, który z nich będzie sprawdzał się najlepiej w naszym klimacie.

Co to są nawiewniki okienne?

W dużym skrócie, są to niewielkie urządzenia montowane w górnej części okna (w ramie lub między jej górną częścią a nadprożem). Ich zadaniem jest zapewnienie kontrolowanego dopływu powietrza do wnętrz pomieszczeń. Ilość dostarczanego powietrza może być regulowana na różne sposoby i właśnie one stanowią podstawę podziału nawiewników na rodzaje. Do swojej pracy nie wymagają zasilania, gdyż są urządzeniami mechanicznymi. Nie trzeba się więc martwić dodatkowymi kosztami płynącymi z ich używania.

Dodatkową zaletą tych urządzeń jest prosta budowa - zasadniczo składają tylko z dwóch części: wewnętrznego regulatora i zewnętrznej czerpni. Łączą się one ze sobą przygotowanym do tego otworem w oknie lub specjalnym kanałem, jeśli mamy do czyniania z oknami aluminiowymi. Warto przy okazji wspomnieć, iż czerpnia jest tak zbudowana, że dzięki siatce nie przedostają się przez nią żadne owady (oczywiście pod warunkiem, że montaż został przeprowadzony prawidłowo).

Z artykułu umieszczonego pod tym linkiem dowiesz się więcej o nawiewnikach okiennych i ich roli w wentylacji naszych domów i mieszkań.

Okno w kuchni

Jakie są rodzaje okiennych nawiewników powietrza?

Jak już wspomnieliśmy, podstawowym czynnikiem klasyfikacji nawiewników jest sposób sterowania. Najogólniejszy podział obejmuje dwie grupy - ręczne i automatyczne. Grupa automatycznych dzieli się natomiast na kilka rodzajów - najczęściej jednak wyróżnia się trzy: higrosterowane, ciśnieniowe i dwusystemowe (zwane też czasem hybrydowymi).

Ręczne

Jak można wywnioskować z nazwy, każdy nawiewnik okienny należący do tej grupy musi być obsługiwany ręcznie. Najczęściej spotykanym w konstrukcji tego typu elementem sterującym wielkością strumienia dostarczanego powietrza jest pokrętło. Umożliwia ono zmianę stopnia rozwarcia klapy regulatora w sposób płynny lub skokowy (ten drugi spotyka się częściej w starszych modelach). Zaletami takiego nawiewnika są niska cena i bardzo prosta budowa. Niestety ich eksploatacja bywa uciążliwa, ponieważ trzeba pamiętać o regulacji ustawienia pokrętła. O ile w ciepłym okresie roku nie będzie to duży problem, tak zimą, gdy wychodząc z domu, zapomnimy o zmniejszeniu intensywności nawiewu, możemy odczuć obniżenia temperatury wewnątrz mieszkania. W związku z tym, nawiewniki tego typu wychodzą już powoli z użycia. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma także fakt, że nawiewniki automatyczne są wyposażone w dodatkowe sterowanie ręczne.

Automatyczne

Obecnie najbardziej popularna grupa nawiewników. Są bardzo wygodne w eksploatacji, gdyż do prawidłowej pracy nie wymagają interwencji użytkownika - wystarczy tylko od czasu do czasu sprawdzać ich stan. Należące do niej nawiewniki dzieli się ze względu na element sterujący i wynikające z niego zasady działania.

Higrosterowane

Nawiewniki tego typu reagują na zmiany względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu - im będzie wyższa, tym szerzej otworzy się nawiewnik i większy będzie dopływ powietrza. Elementem odpowiadającym za sterowanie jest tutaj higrometr. Zakres pracy dla takich urządzeń to zazwyczaj 35-70% wilgotności powietrza - odpowiednio będzie to minimalne i maksymalne otwarcie. Nawiewniki higrosterowane mogą także być ręcznie blokowane na danym poziomie otwarcia.

Ciśnieniowe

Działanie nawiewników z tej grupy opiera się na różnicy ciśnienia między powietrzem wewnątrz pomieszczenia a zewnętrzem. Elementem odpowiedzialnym za ilość dostarczanego świeżego powietrza jest tutaj aluminiowy płat o aerodynamicznym kształcie. Znajduje się on w czerpni i unosi się bezpośrednio w strumieniu napływającego powietrza, reagując na zmiany jego prędkości. Również w ich przypadku istnieje możliwość ręcznego zablokowania poziomu otwarcia. Dodatkową zaletą nawiewnika ciśnieniowego jest wbudowana blokada, ograniczająca ilość napływającego powietrza - dzięki czemu działa on prawidłowo nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych (np. porywistych wiatrach) i nie doprowadza do wychłodzenia wnętrza domu.

Dwusystemowe

Ten rodzaj nawiewników okiennych łączy w sobie zalety wymienionych już ciśnieniowych i higrosterowanych. Ich czerpnia reaguje na różnicę ciśnień, natomiast ilość powietrza dostarczanego do wnętrza pomieszczenia jest dozowana przez higrosterowany regulator. Oczywiście jak każdy inny nawiewnik okienny, także ten dwusystemowy może być ręcznie zablokowany w żądanej pozycji.

Nawiewniki a funkcje dodatkowe

Warto wspomnieć także o tym, że aktualnie dostępne na rynku nawiewniki mogą także spełniać dodatkowe funkcje. To, co konkretnie mogą robić, zależy od danego modelu. Przykładowo do pomocniczych funkcji nawiewników zalicza się:

  • akustyczną - dzięki specjalnemu tłumikowi akustycznemu mogą one skutecznie tłumić dochodzące z zewnątrz hałasy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w obrębie miast, gdyż pozwala wygłuszyć m.in. odgłosy ruchu ulicznego, który wielu osobom przeszkadzają w odpoczynku.
  • antyalergiczna i antysmogowa - nowoczesne nawiewniki mogą być wyposażone w specjalny, wymienny filtr czerpni, pozwalający filtrować całe dostarczane powietrze. Działa on bardzo sprawnie - wychwytuje bowiem nie tylko najczęściej występujące alergeny, ale też nawet 99% pyłu zawieszonego PM10 i do 80% pyłu zawieszonego PM2.5. Można z nich zatem bez obaw korzystać nawet w miejscach, w których występuje smog. Ponadto, ta wstępna filtracja znacznie przyspiesza pracę oczyszczaczy powietrza.

Jak rozmieścić nawiewniki w mieszkaniu?

To, ile nawiewników powinno się znaleźć w domu lub mieszkaniu, można określić na podstawie sumy strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi. Skąd wziąć te wartości? Podaje je Polska Norma PN-83/B-03430, którą można bez problemu znaleźć w Internecie. Uzyskany w ten sposób wynik, należy następnie podzielić przez deklarowany przepływ pojedynczego nawiewnika - po zaokrągleniu do pełnej liczby (zawsze w górę), da nam to potrzebną ilość nawiewników.

Jak zatem rozdzielić je między poszczególne pomieszczenia? Ogólnie przyjmuje się, że każdy pokój powinien mieć przynajmniej jeden własny nawiewnik (wyłączając łazienkę, którą powinno się wentylować pośrednio). Jeśli któreś z pomieszczeń ma standardową wysokość, ale jego powierzchnia przekracza 20 m2, potrzebne będą przynajmniej dwa takie urządzenia.

Okna w mieszkaniu

Które rodzaje nawiewników sprawdzają się najlepiej w polskich warunkach klimatycznych?

Choć wszystkie nowoczesne typy nawiewników cechują się wysoką wydajnością i niezawodnością, w naszych warunkach klimatycznych zdecydowanie lepiej sprawdzą się ciśnieniowe i dwusystemowe. Jest tak przez wzgląd na to, że ich praca nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych, co ma ogromne znaczenie w krajach o długim sezonie grzewczym takich jak Polska. Dzięki temu nie ma obawy o nadmierną wentylację i wychłodzenie wnętrza domu, a tym samym wyższe koszty ogrzewania. Dodatkowo potrafią się one dostosować do siły ciągu systemu wentylacyjnego, dzięki czemu nie tylko usuwają skutki tzw. złej wentylacji, ale też mogą jej zapobiegać. Są też świetnym rozwiązaniem kwestii wentylacji bloków mieszkalnych, gdyż ich wydajność nie jest uzależniona od wysokości i utrzymuje się na podobnym poziomie w obrębie całych wielopiętrowych budynków.

Natomiast nawiewniki higrosterowane sprawdzają się świetnie w klimatach wilgotnych z małymi rocznymi amplitudami temperatur. Są więc częstym widokiem m.in. w krajach wyspiarskich. U nas mają raczej okazjonalne zastosowanie.

Podsumowanie

Dzięki nawiewnikom okiennym można zapewnić stały przepływ powietrza w budynku, dostarczając jego świeżych porcji bez konieczności otwierania okien. Sprawia to, że są to idealne urządzenia do zimowej wentylacji - zapewniają bowiem dopływ powietrza bez obaw o straty ciepła. Choć wyróżnia się przynajmniej kilka rodzajów tych urządzeń, w polskich warunkach klimatycznych najlepiej sprawdzają się te działające na podstawie różnicy ciśnień i dwusystemowe.

Komentarze