Kiedy powinieneś wymienić instalację elektryczną?

Wymiana instalacji elektrycznejRemont lub wymiana instalacji elektrycznej są konieczne, kiedy jest przestarzała. W przeciwnym razie narażasz się na niebezpieczeństwo. Wymiana instalacji elektrycznej często podyktowana jest też zmianą technologii i zwyczajów domowników. W jakich sytuacjach zastosować zupełnie nowy system, a kiedy wystarczy dokonać tylko niewielkiej modernizacji?


Remont instalacji elektrycznej - kiedy jest wymagany?

Obowiązkiem właściciela domu jest utrzymanie instalacji elektrycznej w odpowiednim stanie technicznym. W domach, które powstały ponad 20-30 lat temu należy już przeprowadzić oględziny całego systemu i ocenić, co należy zmodernizować. Czasem remont jest podyktowany nieestetycznym wyglądem osprzętu. Może to być także niewystarczająca ilość gniazdek. Domostwa wyposażane są dziś w coraz większą liczbę urządzeń elektronicznych, które wymagają kolejnych kontaktów i większej mocy zasilania. Im więcej masz w domu elektronicznych urządzeń, tym większego zasilania potrzebujesz.

W starej instalacji elektrycznej używano maksymalnie 2 faz - aktualnie są to już 3 fazy, niezbędne choćby do uruchomienia kuchenki elektrycznej. Przewody aluminiowe zastępuje się miedzianymi, a 3-żyłowe - 5-żyłowymi. Dziś to wyłączniki różnicowe chronią przed porażeniem prądem i zmniejszają ryzyko uszkodzenia sprzętów elektronicznych. Kiedyś w tej roli występowały wyłącznie korki.

Każda zmiana wymaga innych prac remontowych. O stopniu modernizacji decyduje ocena, którą należy przeprowadzić z fachowcem. Drobny remont instalacji elektrycznej polegający na wymianie kontaktów może przerodzić się w konieczność zmiany całego układu, włącznie z okablowaniem, jeśli okaże się, że przewody elektroniczne są w złym stanie.

Kiedy powinieneś wymienić instalację elektryczną na nową?

Wymiana całej instalacji elektrycznej nie jest przyjemna. Wiąże się z czasochłonnym i kosztownym procesem kucia ścian. Należy ją jednak bezzwłocznie wykonać, jeśli:

  • Instalacja elektryczna ma więcej niż 25 lat - jeśli pochodzi jeszcze z lat 70., wymiana jest koniecznością. Stara instalacja ma aluminiowe kable, przewody z nieodpowiednią grubością, bez dodatkowej żyły ochronnej i osłony. Jest niewydajna i niedostosowana do nowoczesnych sprzętów RTV i AGD.
  • Instalacja elektryczna jest niesprawna - częste zwarcia i przepalenia są jasną informacją o źle działającej instalacji, która może być zagrożeniem. Czasem wystarczy częściowa wymiana przewodów na nowe, a niekiedy należy wymienić wszystkie.
  • Rozbudowujesz dom - potrzebujesz nowych kabli, punktów świetlnych i elektrycznego sprzętu. W takim wypadku powinieneś też zamontować nową rozdzielnicę.

Kto dokonuje oceny, naprawy i montażu instalacji?

Przed remontem lub wymianą instalacji konieczna jest ocena wykonana przez fachowca oraz sporządzenie planu i kosztorysu. Takie prace wykonuje wyłącznie osoba z uprawnieniami. Powinna mieć również dokument świadczący o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do wymiany instalacji elektrycznych zatrudnij profesjonalnego elektryka - chodzi tu przecież o Twoje bezpieczeństwo. W budynku jednorodzinnym nie potrzebujesz zgody na remont lub wymianę instalacji. Za to jeśli mieszkasz w bloku, być może będziesz musiał zwrócić się o pozwolenie do administracji budynku.

Jakie są koszty modernizacji i wymiany instalacji elektrycznej?

Koszt poniesiony podczas remontu instalacji lub jej wymiany liczony jest od liczby punktów elektrycznych, czyli wszystkich gniazdek i lamp. Różnice w cenach mogą być znaczące i wahać się od 35 do 60 zł za jeden punkt. Lepiej jest, kiedy wykonawca ustala całą kwotę, choć przy obecnych dynamicznych zmianach cen dobrze jest zostawić sobie pewien margines na niespodziewane wydatki.

Koszty materiałów też są zróżnicowane i zmienne. Decydując się na wymianę instalacji elektrycznej, powinieneś liczyć się z tym, że całe przedsięwzięcie może kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najtańsze są kable i przewody elektryczne, najdroższe - wyłączniki różnicowoprądowe i ograniczniki przepięć.

Wymiana instalacji elektrycznej lub jej remont mogą być kosztowne, ale w końcu chodzi o sprawne działanie Twojego domu, wygodne użytkowanie i bezpieczeństwo wszystkich domowników.

Autor: www.tim.pl.

Komentarze