Ile gazu zużywa kocioł gazowy?

Zużycie gazu w domu 150m2Ostanie sezony grzewcze to gorący czas głównie z uwagi na fakt, że nikt nie wiedział, które z paliw będzie najtańsze. Od wybuchu wojny na Ukrainie ceny gazu, prądu oraz węgla osiągnęły rekordowe szczyty. Przez pewien moment były one tak wysokie, że po raz pierwszy w historii bardziej opłacało się grzać energią elektryczną. Niestety nasz system energetyczny jest oparty głównie na węglu zatem i ceny prądu musiały wzrosnąć wskutek ograniczonego importu węgla z Ukrainy i Rosji. Pomimo wielu zawirowań obecny koszt gazu się ustabilizował i jest on obecnie najtańszym paliwem grzewczym. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jakie jest zużycie gazu w domu 150 m2. Sprawdź, ile wyniosą koszty ogrzewania oraz jak będą się zmieniać w zależności od temperatury wewnętrznej budynku.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak obliczyć koszty ogrzewania,
  • jakie jest zużycie gazu w domu 150 m2 i ile będzie ono kosztować,
  • jakie jest zużycie gazu na dobę.

Zużycie gazu a dom - jak obliczyć koszty ogrzewania?

Chcesz porównać koszty ogrzewania gazowego? Zatem warto już na samym początku wyjaśnić kwestie związane z rozliczaniem ogrzewania za pomocą kotła gazowego.

Podstawową jednostką rozliczeniową, którą operują dostawcy, jest kilowatogodzina [kWh]. Natomiast licznik gazu wskazuje jednak zużycie w [m3]. Powodem tego jest fakt, że w krajowym systemie dystrybucji oferowane są różne rodzaje gazu ziemnego, zróżnicowane pod względem ważnego parametru, jakim jest ciepło spalania. W artykule poruszony zostanie najbardziej popularny gaz G20 lub dawniej GZ-50. Jego ciepło spalania wynosi ok. 39 MJ/m3.

Większa wartość ciepła spalania to większa ilość możliwej do pozyskania energii z 1 m3 gazu. Z tego powodu istotne jest to, aby płacić wyłącznie za pozyskaną energię, a nie za ilość pobranego gazu. Do obliczania ilości energii służą współczynniki konwersji, dzięki którym możliwa jest zamiana metrów sześciennych na kilowatogodziny według poniższego wzoru:
Ilość gazu w m3 × współczynnik konwersji = ilość energii w kWh.

W przypadku gazu G20 i przeliczaniu [m3] na [kWh] można przyjąć współczynnik konwersji wynoszący 11. Wedle najnowszych notowań z rynku gazu ziemnego DUTCH TTF GAS cena rynkowa wynosi ok. 27€/MWh. Z prostego rachunku i założenia dla ostatniej wartości kursu euro można policzyć, że kWh gazu ziemnego G20 będzie kosztowała 27*4,33/1000 = 0,12 zł/kWh. Należy pamiętać, że podana kwota jest ceną rynkową. W obliczeniach przyjęto cenę końcową, czyli z uwzględnieniem ceny rynkowej za gaz plus marży dostawcy.

Aktualna cena 1 kWh pozyskanej z gazu w ramach grupy taryfowej W-3.6 (właściwej dla odbiorców wykorzystujących gaz na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynku) dla odbiorcy indywidualnego kształtuje się na poziomie około 0,25zł/kWh.

Zużycie gazu w domu 150 m2 - ile m3 gazu na ogrzewanie domu?

Chcesz dowiedzieć się, ile gazu zużywa domek jednorodzinny? Aby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, musisz wziąć pod uwagę, czas trwania sezonu grzewczego w Polsce oraz warunki techniczne, według których został wybudowany Twój budynek. Uśredniony czas, za który możesz uznać długość trwania sezonu to od 1800 do 2000 godzin ciągłej pracy palnika. W ujęciu dziennym można przyjąć 83 dni.

Kocioł gazowy kondensacyjny - zużycie gazu

Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny ecoTEC plus

Domy obecnie budowane muszą charakteryzować się niższym niż dawniej zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię. Jej wskaźnik oznaczany symbolem EP (energia pierwotna) powinien w idealnej sytuacji osiągać poziom poniżej 70 kWh/m2/rok. Zgodnie z normą ISO zapotrzebowanie na energię wyznacza standard budynku.

Zatem, jakie jest zużycie gazu w domu?

  • energooszczędny zużywa 30-70 kWh/m2/rok,
  • niskoenergetyczny 15-30 kWh/m2/rok,
  • pasywny 0-15 kWh/m2/rok,
  • zeroenergetyczny 0 kWh/m2/rok.

Jak dotąd nie powstała jeszcze duża liczba budynków (domów plus energetycznych), które posiadają dodatni bilans energetyczny.

Do naszego porównania przyjmiemy budynek nowo budowany zgodnie z warunkami technicznymi z 2022 roku o współczynniku EP 70 kWh/m2/rok oraz budynek niemodernizowany sprzed 2000 roku zgodnie z warunkami technicznymi z 1997 roku i współczynnikiem 120 kWh/m2/rok i temperaturze wewnętrznej 21°C.

Jak będzie wyglądało zużycie gazu w domu 150 m2 przy cenie za kWh gazu ziemnego 0,25 zł?

Jak widać z powyższej tabelki, koszty ogrzewania gazowego dla budynku niemodernizowanego są o około 71% większe niż nowego domu powstałego według najnowszych warunków technicznych.

Zużycie gazu za dobę - ile zapłacisz, posiadając kocioł gazowy kondensacyjny?

Do tego należy doliczyć koszty na cele podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Jeżeli założysz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej do temperatury 55°C dla 4-osobowej rodziny o średnim dobowym zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym 50l/os.

Kocioł gazowy kondensacyjny - zużycie gazu za dobę, miesiąc oraz rok - ile wyniesie?

To dobowy koszt podgrzewu możemy obliczyć ze wzoru 4×50×4,19×45×0,25/3600 = 2,6 zł. Rocznie koszt zużycia energii na cele CO i CWU dla nowego budynku wyniosą 3574 zł, a dla budynku niemodernizowanego 5449 zł. Zasadniczo każdy stopień w temperaturze pomieszczenia odpowiada za 6% kosztów ogrzewania. Z obliczeń rocznych w łatwy sposób wyliczysz także miesięczne zużycie gazu przez piec dwufunkcyjny.

Jak widać z powyższej symulacji, aby zredukować rachunki za gaz, warto przeprowadzić termomodernizację swojej nieruchomości. W tym celu można skorzystać z programów wspierających inicjatywy, takie jak program "Moje Ciepło". Powyższe wyliczenia zostały przeprowadzone z założeniem, że użytkujący posiada wysokiej klasy kocioł gazowy kondensacyjny z wysoką sprawnością.

W przypadku budynku niemodernizowanego z kotłem atmosferycznym należałoby uwzględnić wysokie starty ciepła do przewodu kominowego oraz od promieniowania samego źródła ciepła. W takiej sytuacji, gdy sprawność starego kotła wynosi 80%, ostateczne koszty dla budynku niemodernizowanego mogą wynieść nawet 5449/0,8 = 6811 zł.

Komentarze